Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII SP za granicą - 20 godzin (II edycja)

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Wojciech Balcerzak (wojciech.balcerzak@orpeg.pl).