KK przygotowujący do nauczania w szkołach za granicą w zakresie edukacji wczesnoszkolnej VIII edycja

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Joanna Wójtowicz (joanna.wojtowicz@orpeg.pl).