120 godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV – VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzup.

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Ostaszewska (katarzyna.ostaszewska@orpeg.pl).