Kurs kwalifikacyjny w wymiarze 160 godzin dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uprawniający do nauczania języka polskiego w szkołach polonijnych.

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Pawelec (katarzyna.pawelec@orpeg.pl).