Ankieta - Stosowanie Zasad Bezpieczeństwa

Niniejsza ankieta ma na celu sprawdzenie stanu przygotowania szkoły do reagowania na sytuacje zagrożenia oraz do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom SPK.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej ewakuacji uczniów i pracowników spoczywa na kierowniku szkoły.

Dlatego uprzejmie prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania:

Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
Pytania ogólne
* 1. Proszę podać nazwę szkoły:

*

2. Czy w budynku szkoły są czytelne i zrozumiałe oznaczenia przeciwpożarowe oraz gaśnice?


* 3. Czy w budynku szkoły są oznakowane w sposób jasny i jednoznaczny wyjścia ewakuacyjne?
* 4. Czy w szkole były prowadzone ćwiczenia ewakuacyjne?
* 5. Czy uczestniczyła Pani/Pan w szkoleniu BHP?
* 6. Czy wszyscy nauczyciele przeszli obowiązkowe szkolenie BHP?
* 7. Czy posiada Pan/Pani wiedzę o lokalnych punktach zbiórki na wypadek zagrożenia?
* 8. Czy  posiada Pan/Pani wiedzę na temat  sposobu odcięcia elektryczności i gazu w budynku szkoły?
* 9. Czy nawiązywał/a Pan/Pani kontakt z lokalnymi władzami w celu ustalenia sposobu postępowania na wypadek zagrożeń?
* 10. Czy zapoznał/a Pan/Pani nauczycieli z instrukcją dotyczącą działań w sytuacji nadzwyczajnej lub/i stanu zagrożenia przygotowaną przez ORPEG?
* 11. Czy w umowie najmu pomieszczeń posiada Pan/Pani zapis dotyczący zapewnienia przez wynajmującego bezpieczeństwa?