Dydaktyka medialna w placówkach oświatowych poza granicami Polski - 70 godzin - I edycja

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Ostaszewska (katarzyna.ostaszewska@orpeg.pl).