KK przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego 40-godzinny I edycja

Witamy w ankiecie kursu PCN.