Interaktywna tablica oraz wybrane narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji polonijnej na Ukrainie - I edycja 40 godzin

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Ostaszewska (katarzyna.ostaszewska@orpeg.pl).