Kurs doskonalący- ocenianie osiągnięć uczniów. Strategie oceniania i ich rola w podnoszeniu jakości uczenia - III edycja

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Wojciech Balcerzak (wojciech.balcerzak@orpeg.pl).