Repatrianci - konsultacje on-line całość

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA NA KONSULTACJE ON-LINE DLA REPATRIANTÓW

listopad - grudzień 2015 r.

Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
Zgłoszenie
* Imię:

* Nazwisko:

* Adres e-mail:

* Rok przyjazdu do Polski
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Status uczestnika:
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
Proszę wybrać temat oraz termin konsultacji on-line w których chcą Państwo uczestniczyć:
* A: Pomoc społeczna dla repatriantów
* B:Świadczenia emerytalne i rentowe w Polsce
* C: Pierwsze kroki/lata w Polsce
* D: Rynek pracy w Polsce
* E: Polski system oświaty

Zgłaszam pytanie: