Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego- 30g

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Wojciech Balcerzak (wojciech.balcerzak@orpeg.pl).