Kurs doskonalący - metodyka nauczania języka polskiego w klasach starszych - IV edycja

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Wojciech Balcerzak (wojciech.balcerzak@orpeg.pl).