Jak wykorzystać historię w rozwoju kompetencji kulturowych i językowych

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Pawelec (katarzyna.pawelec@orpeg.pl).