Kwestionariusz osobowy ankieta

Kwestionariusz osobowy - ankieta

 
Szkoła Podstawowa
im. Komisji Edukacji Narodowej
Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej
przy Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 
Uwaga!
Przed wypełnieniem ankiety prosimy o wcześniejsze przygotowanie skanów (najlepiej w formie pdf) następujących dokumentów:
 
  1. podanie do dyrektora ORPEG (pobierz) – podanie z własnoręcznymi podpisami obojga rodziców
  2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku ucznia (do pobrania)
  4. załącznik dotyczący podręczników i materiałów szkoleniowych (do pobrania) TYLKO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  5. kopia aktu urodzenia
  6. kopia ostatniego świadectwa szkolnego ze szkoły polskiej
  7. kopia świadectwa ze szkoły lokalnej z tłumaczeniem świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (w przypadku przyjęcia na podstawie edukacji za granicą)
  8. dodatkowe dokumenty: opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.
UWAGI.

Warunkiem wysłania kwestionariusza przez rodzica jest wypełnienie wszystkich pól oraz dołączenie obowiązujących załączników (lista załączników powyżej).