KD Efektywna komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela. Jak skutecznie porozumiewać się z uczniem i jego rodzicami? - IV edycja

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Wojciech Balcerzak (wojciech.balcerzak@orpeg.pl).