40-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Pawelec (katarzyna.pawelec@orpeg.pl).