KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA POLONISTÓW, 160 – GODZINNY, I EDYCJA, 2021

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Pawelec (katarzyna.pawelec@orpeg.pl).