Ankieta adresowa do wysyłki podręczników 2021/2022

Ankieta adresowa

Adresy wysłki podręczników uczniów Kształcenia na Odległość ORPEG w roku szkolnym 2021-2022

Szanowni Rodzice,
 
Rozpoczęliśmy rekrutację na nowy rok szkolny 2021/2022.
Prosimy o aktalny adres wysyłki podręczników dotacyjnych. W miarę możliwości zaczniemy wysyłać podręczniki do uczniów, którzy otrzymali już promocję do następnej klasy.
W przyszłym roku część podręczników będzie także dostępna w wersjij online. 
 
Administratorem danych jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Dane będą wykorzystane tylko do organizacji wysyłki podręczników.
 
Prosimy o wypełnienie ankiety.
1. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) —zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, iż :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43.
  2. Administrator danych osobowych — przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, tj. na podstawie wyrażonej zgody.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia akcji wysylki refundowanych przez MEN podrecznkow dla uczniow szkoly podstawowej i gimnazjum realizowanej w naszej placówce.
  4. Pani/Pana dane osobowe o będą przetwarzane przez okres realizacji wysylania podrecznikow zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny w celu skutecznego przebiegu akcji wysylania podrecznikow przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wyslania podrecznikow.
  9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
2. Dane osobowe ucznia
* Adres za granicą podany w kwestionariuszu podczas rekrutacji

*

Czy mają Państwo w naszej placówce więcej swoich dzieci w klasach od SP1 do sp8, którym przysługują dotacyjne podręczniki i ćwiczenia?


3. Dokłady adres wysyłki podręczników
* Dane adresata
HelpProszę uzupełnić nazwisko i imię adresata
Kraj wysyłki
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
Dokłady adres wysyłki podręczników
Help

Proszę wpisać adres wysyłki podręczników z kodem pocztowym,
jeśli to ma znaczenie, ulicą, nr domu/mieszkania/apartametu.